Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen. Het recht van herroeping bestaat 14 dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen (resp. in geval van deelleveringen de laatste goederen) in ontvangst heeft genomen.

Om uw recht van herroeping waar te nemen, dient u ons via een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, een fax of e-mail) te informeren over uw besluit om de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping. Dit is echter niet verplicht.

Uw herroeping dient te worden gericht aan:

E-mail: widerruf@soliver.com

Of per post:

s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
Abteilung eCommerce
s.Oliver-Straße 1
97228 Rottendorf
Duitsland

U kunt de overeenkomst ook herroepen door retournering overeenkomstig onze herroepingsrecht of door de artikelen zonder commentaar te retourneren. Voor zover er wegens omstandigheden geen afwijkende situatie ontstaat, wordt de retournering van de goederen zonder commentaar als herroepingsverklaring waargenomen.

Om de herroepingstermijn na te komen, volstaat het om de mededeling betreffende het waarnemen van het recht van herroeping resp. de goederen voor verstrijken van de termijn van herroeping zonder commentaar te versturen.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, incl. verzendkosten (met uitzondering van bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere verzendwijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardbezorging), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst terug te betalen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde methode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt toegepast, hetzij dat er met u nadrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u kosten voor deze terugbetaling in rekening gebracht. Wij kunnen een terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer van u in ontvangst hebben genomen of tot u hebt aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, al naar gelang welk geval eerder van toepassing is. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst hebt geïnformeerd aan het volgende adres te retourneren of overhandigen:

s.Oliver Online Shop
Parcel4you
Antwoordnummer 36034
8000 ZG Zwolle

De termijn wordt nagekomen mits u de artikelen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen retourneert. Wij nemen de kosten van de retournering voor onze rekening. U dient de waardevermindering van de goederen slechts voor uw rekening te nemen als deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen, verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Met het onderstaande standaardformulier voor herroeping vervullen wij slechts onze wettelijke informatieplicht. Het is niet noodzakelijk dat u ons de herroeping apart, bijv. m.b.v. het onderstaande formulier, mededeelt. Het zonder commentaar retourneren van de artikelen is als herroepingsverklaring voldoende.

Standaardformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, dan dient u dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen)

  • Naar s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co.KG s.Oliver-Straße 1, -97228 Rottendorf, e-mail: widerruf@soliver.com
  • Bij dezen herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende service (*)
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (slechts in geval van schriftelijke mededeling)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Terug naar de categorie

Een momentje a.u.b. – je geduld wordt beloond

Fout

Sluiten
Wij vinden je privacy belangrijk!
Wij gebruiken op onze website cookies en trackingmethoden om je zo goed mogelijk advies te kunnen geven en de voor jou geselecteerde producten te kunnen aanbevelen. Als je niet akkoord gaat met deze gepersonaliseerde aanbevelingen, beperken we ons tot de technologieën die we nodig hebben om de website technisch te laten werken. We kunnen onze content dan helaas niet optimaal op jou afstemmen. In je privacyinstellingen kun je zien welke diensten we gebruiken en kun je te allen tijde, ook door de instellingen achteraf te veranderen, zelf beslissen of en in hoeverre je hiervoor toestemming wilt geven.
Jouw privacyinstellingen
Om je een optimale, op je individuele behoeften afgestemde gebruikerservaring in onze online shop en met onze advertenties te kunnen bieden, werken wij samen met verschillende dienstverleners en technologieaanbieders en maken we daarbij gebruik van cookies en trackingmethoden. Om het voor jou overzichtelijk te maken, hebben wij deze diensten in het volgende overzicht voor je samengevat. Kies zelf waarvoor je conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG toestemming wilt geven voor de gegevensverwerking. Je kunt deze te allen tijde herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen. Meer informatie over individuele dienstverleners en de verzameling van gegevens vind je in onze privacyverklaring.
Alles selecteren
Technisch noodzakelijke tools
Technisch noodzakelijke tools en cookies helpen ons om jou onze website met alle functies ervan ter beschikking te stellen. Dit maakt de essentiële basisfuncties, zoals navigeren op de website, de juiste weergave in de browser of de functie van het winkelmandje mogelijk, maar ook de opslag van de geselecteerde taal of een eventuele toestemming.
Zoekmachines
Wij gebruiken trackingmethoden van de zoekmachineproviders om onze advertenties te optimaliseren, zodat je onze online shop ook in de toekomst gemakkelijk kunt vinden bij relevante zoekopdrachten in gangbare zoekmachines. Om de relevantie van een advertentie te bepalen, wordt bijvoorbeeld geregistreerd, welke categorieën de bezoeker van de shop interesseren en of er een bestelling is geplaatst. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd doorgegeven aan de zoekmachineprovider. Met uw toestemming geschiedt een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).
Display
Wij werken met Display netwerken en dienstverleners samen om je ook op externe websites relevante advertentiebanners te kunnen tonen. Om de advertenties te kunnen optimaliseren, gebruiken we cookies en trackingmethoden die gegevens over het surfgedrag verzamelen, deze in cookies opslaan en gepseudonimiseerd overdragen aan de technologieaanbieder. Met uw toestemming geschiedt een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).
Portalen
Buiten onze online shop presenteren we je onze spannendste aanbiedingen en populairste producten ook op externe productportalen, zodat je ze gemakkelijker kunt vinden. Om de productselectie te optimaliseren, gebruiken we cookies en trackingmethoden, bijvoorbeeld om vast te stellen welke artikelen bijzonder populair zijn en of er een bestelling is geplaatst naar aanleiding van de advertentie. Met uw toestemming geschiedt een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).
Affiliate
Wij werken met affiliateprogramma's samen en gebruiken hun cookies en trackingmethoden, zodat je geen enkele spannende actie mist en kunt profiteren van onze bonusprogramma's. Affiliateprogramma's zijn partnernetwerken van afzonderlijke website-exploitanten, zoals portalen voor vouchers, bonusprogramma's en bloggers. Met behulp van de technologieën wordt vastgesteld of de gebruikte reclamemiddelen van de affiliates een bestelling hebben gegenereerd, waardoor jij en de partner profiteren. Met uw toestemming geschiedt een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).
Retargeting
We werken samen met retargeting providers, zodat we je advertentiebanners op externe websites met relevante producten kunnen tonen, waarvoor je in onze online shop al een keer interesse hebt getoond, maar die je nog niet hebt gekocht. Hiervoor worden op onze website bewegingsgegevens geregistreerd, bijv. welke artikelen je hebt bekeken of in je winkelmandje hebt gelegd. Wees niet verbaasd: als je besluit bezwaar te maken tegen de verzameling van gegevens met het oog op retargeting, wordt er een nieuw venster geopend dat je doorstuurt naar onze retargeting provider. Volg de op de pagina aangegeven instructies om te garanderen dat er in de toekomst geen gegevens meer aan deze partner worden doorgestuurd. Sla vervolgens je gegevens op om het proces te voltooien. Met uw toestemming geschiedt een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).
Sociale netwerken
Om je spannende acties en op jou afgestemde advertenties op je favoriete socialmediakanalen te kunnen tonen, gebruiken wij hun cookies en trackingtechnologieën. Hiervoor worden gepseudonimiseerde gegevens naar de netwerken verzonden en eventueel door het netwerk samengevoegd met andere gegevens. Met uw toestemming geschiedt een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).
Personalisering
Wij vinden je individuele shopervaring belangrijk! Wij verzamelen gegevens over je bewegings- en koopgedrag in onze shop en voeren daarbij op de website zogenaamde A/B-testen en multivariate testen uit om onze gebruikerservaring continu te verbeteren en je individueel productadvies in de online shop en in de newsletter aan te kunnen bieden. Hiervoor gebruiken we cookies en trackingmethoden. Met uw toestemming geschiedt een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).