Menu
Sluiten
Sluiten

De s.Oliver online shop - privacybeleid

In de s.Oliver online shop is uw tevredenheid topprioriteit. Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt. Om deze reden beschouwen wij de bescherming van uw privacy als een van onze belangrijkste prioriteiten.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij, net zoals publieke organen, gebonden aan de bepalingen van de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Duitse Telemediawet (TMG). Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen, die de inachtneming van de bepalingen inzake gegevensbescherming garanderen.

Wij beschermen uw persoonsgegevens met moderne technologie. De door ons gebruikte verzending met een 128 bit SSL-encryptie (Secure Socket Layer) garandeert dat uw persoonlijke gegevens niet door derden kunnen worden gelezen. Het is mogelijk dat oudere browserversies, die enkel een encryptie van 40 bit of 56 bit ondersteunen, niet door onze server worden ondersteund. Wij raden u daarom aan om een actuele versie van uw browser te installeren.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over u als persoon, zoals uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

Verzamelen van persoonsgegevens

Aangezien wij het beginsel van gegevensminimalisering serieus nemen, verzamelen wij enkel uw persoonsgegevens als dit absoluut noodzakelijk is. Als u onze online shop bezoekt, zonder iets te kopen, u te registreren of aan een wedstrijd deel te nemen, kunt u dit dus in beginsel doen zonder uw identiteit bekend te maken. In verband met de toegang tot onze webpagina's worden aan de serverzijde uitsluitend uw IP-adres, datum, tijdstip en bekeken webpagina's opgeslagen. Aan de hand van deze gegevens bent u voor ons als persoon echter niet identificeerbaar.

Als u een bestelling wilt plaatsen, vragen wij uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer. Uw naam en adres zijn nodig voor het verwerken van uw bestelling. Uw telefoonnummer wordt ook geregistreerd om de afwikkeling van het bestelproces juist en vlot te laten verlopen. Bij vragen over de afwikkeling van uw bestelling kan telefonisch contact met u noodzakelijk zijn. Verder kunt u bij de keuze voor het bezorgen van uw bestelling bij een Hermes pakketshop op verzoek een sms-bericht ontvangen, zodra de bestelling is aangekomen. Wij gebruiken uw telefoonnummer uitsluitend voor de genoemde doeleinden. Wij zullen u niet onnodig bellen of sms-berichten sturen. Uw e-mailadres wordt door ons gebruikt om uw bestelling te kunnen bevestigen. Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor de genoemde doeleinden. Het is noodzakelijk dat u uw geboortedatum invult als u kiest voor de betaaloptie 'koop op rekening (factuur)', zodat we u bij een controle van uw solvabiliteit eenduidig van andere gebruikers kunnen onderscheiden. Bovendien dient u de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt om een bestelling te kunnen plaatsen in de s.Oliver online shop.

Indien u zich als geregistreerde gebruiker in uw persoonlijke gedeelte 'Mijn account' aanmeldt, worden dezelfde gegevens van u verzameld. Dit geldt tevens voor het geval u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de deelname aan een wedstrijd. Uw e-mailadres dient tegelijkertijd in combinatie met een door u zelf gekozen wachtwoord als toegangscode. Het voordeel van registreren betreft het feit dat u de eenmalig door u ingevoerde gegevens ook kunt gebruiken bij het plaatsen van verdere bestellingen. Dit bespaart u het herhaaldelijke, in bepaalde gevallen omslachtige invoeren van uw gegevens. Als klant die zich niet in het gedeelte 'Mijn account' heeft geregistreerd, dient u bij elke verdere bestelling steeds opnieuw al uw gegevens in te voeren. Bovendien kunt u in de s.Oliver online shop alleen als geregistreerde klant bonuspunten sparen of inwisselen.

Met het oog op gevoelige informatie zoals uw creditcardgegevens hebt u als geregistreerde gebruiker in het gedeelte 'Mijn account' de mogelijkheid om alleen een deel van uw creditcardgegevens in te voeren en andere gegevens die van belang zijn voor de betaling weg te laten. Ook als deze gegevens net zoals alle persoonsgegevens door versleutelde transmissie en extra veilige opslag voor onbevoegde derden ontoegankelijk zijn, kunt u daarmee zelf een extra bijdrage leveren aan de bescherming van deze gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens / overdracht

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld. Uw gegevens worden in de s.Oliver online shop gebruikt voor het afwikkelen van uw bestelling en betaling. Opdat we voor de afwikkeling van uw bestellingen en de verwerking van uw overige verzoeken een externe dienstverlener hebben ingeschakeld, dienen uw gegevens aan dit bedrijf te worden verstrekt om uw bestelling af te kunnen wikkelen. De overdracht van uw gegevens geschiedt met het oog op de afwikkeling van uw bestelling aan BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH, Bahnhofstraße 10, 96224 Burgkunstadt, Duitsland.

Informatie over uw kredietwaardigheid met betrekking tot uw betalingsgedrag, informatie omtrent de beoordeling over het risico van niet-betaling die op basis van wiskundig-statistische methoden wordt uitgevoerd door gebruikmaking van adresgegevens (scoring) en gegevens voor het verifiëren van uw adres (verificatie van leverbaarheid) ontvangen we van infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland. Bij bestellingen uit Oostenrijk ontvangen we deze informatie van CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wenen, Oostenrijk.

Voor dit doel verstrekken wij uw gegevens (naam, adres en evt. geboortedatum) aan het genoemde bedrijf. Dit bedrijf gebruikt de gegevens met het oog op adresvalidatie resp. identiteitscontrole jegens andere bedrijven en voor een adequate toepassing van scoring.

Scoring berekent, gebaseerd op wiskundig-statistische methoden, de waarschijnlijkheidswaarden voor een bepaald toekomstig gedrag en maakt hiervoor gebruik van de betreffende gegevens.

In geval van aanhoudend uitblijven van betaling worden uw gegevens met het oog op het afdwingen van een schuldvordering in Duitsland opgeslagen en gebruikt bij Arvato infoscore Deutschland als incassobureau; in Oostenrijk bij Arvato infoscore Österreich. Tevens zijn al onze dienstverleners uiteraard verplicht om de beginselen van gegevensbescherming na te leven.

Enige andere doorgifte of overdracht van gegevens aan derden vindt niet plaats. Evenzo maakt s.Oliver geen commercieel gebruik van persoonsgegevens.

U kunt uw bestelling natuurlijk ook telefonisch doorgeven aan onze klantenservice (telefoonnummer onder het menu-item 'Contact' in de online shop).

Overig gebruik van persoonsgegevens

Gaarne laten wij u, naast de loutere afwikkeling van uw bestelling, op u afgestemde informatie uit de wereld van s.Oliver toekomen.

Voor zover u er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd worden uw gegevens door ons ook verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor marketingacties, met name voor mailings, nieuwsbrieven, sms-berichten, telefonische acties, poststukken en marktonderzoek én in opdracht van s.Oliver aan uitvoerende derde partijen verstrekt voor opslag, verwerking en gebruik ter plaatse met het oog op de voornoemde doeleinden.

Cookies / Geanonimiseerd en gepseudonimiseerd gebruik van gegevens

Onze webpagina's maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze hebben het doel om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers op onze websites te kunnen analyseren. Zo kunnen we de inhoud van de website doelgericht afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Bovendien bieden cookies ons de mogelijkheid om de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en het plaatsen van de advertentie bijvoorbeeld te laten bepalen door de thematische interesses van de gebruikers.

Wij maken gebruik van twee soorten cookies: sessie-cookies en permanente cookies. Sessie-cookies oftewel session cookies zijn tijdelijke cookies, die automatisch worden verwijderd als de browser wordt gesloten. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig voor een goede afwikkeling van de functies in onze online shop.

Bij een bezoek aan de s.Oliver online shop worden er bovendien gegevens, die nodig zijn voor een correcte werking van de shop, als permanente (persistent) cookies op uw computer geplaatst. Deze worden automatisch van uw computer verwijderd als de levensduur is bereikt of als u deze voor het verstrijken van de levensduur zelf hebt verwijderd. Alle door ons gebruikte permanente cookies hebben een levensduur van 6 maanden.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt de instellingen van uw browser doorgaans ook wijzigen als u de informatie liever niet wilt versturen. U kunt de aanbiedingen op onze website in dat geval echter niet volledig gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld geen bestellingen plaatsen. In hoeverre u cookies accepteert, bepaalt u zelf. Voor toelaten, weigeren, inzage of verwijderen dient u gebruik te maken van de hulpfunctie in uw browser.

Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor reclame - en marketingdoeleinden door een mededeling te sturen aan s.Oliver datenschutz@soliver.com . Na ontvangst van uw bezwaar zullen we de betreffende gegevens niet langer voor marketingdoeleinden gebruiken en verwerken en zullen we een verdere toezending van reclamemiddelen onverwijld stopzetten. Gegevens, die nog nodig zijn met het oog op facturatie en boekhoudkundige doeleinden in samenhang met onvolledig afgewikkelde bestellingen, blijven onverlet door bezwaar.

Verzamelen en analyseren van gebruikersgegevens (tracking)

Econda
Met het oog op een op de behoeften afgestemde weergave en een optimalisering van de website worden met oplossingen en technologieën van econda GmbH (http://www.econda.de) . geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en worden op basis van deze gegevens gebruikersprofielen met pseudoniemen opgesteld. Hiertoe worden cookies gebruikt die ervoor zorgen dat een internetbrowser weer opnieuw wordt herkend. Gebruikersprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet gekoppeld aan gegevens over de houder van het pseudoniem. Met name IP-adressen worden rechtstreeks na ontvangst afgeschermd, zodat een koppeling van gebruikersprofielen aan IP-adressen onmogelijk is. Bezoekers van deze website kunnen het verzamelen en opslaan van gegevens hier te allen tijde voor de toekomst herroepen.

Exactag
Exactag GmbH verzamelt en slaat op deze website en op diens subpagina's gegevens op die betrekking hebben op marketing- en optimalisatiedoelen. Op basis van deze gegevens kunnen anoniem gebruikersprofielen worden opgesteld. Hiertoe kunnen cookies en de techniek 'fingerprinting' worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de sitebezoeker. De technologie 'fingerprinting' slaat omgevingsvariabelen van de internetbrowser op in een databank, zonder eenduidige gebruikersspecifieke gegevens, zoals een IP-adres, op te slaan. De cookies en/of 'fingerprinting' zorgen ervoor dat de internetbrowser bij een vervolgbezoek weer herkend wordt. De met de technologieën van Exactag verkregen gegevens worden zonder de afzonderlijk verkregen toestemming van de betrokken persoon niet gebruikt voor het persoonlijk identificeren van de sitebezoeker, er worden in beginsel geen persoonsgegevens vastgelegd. Via deze link kunt u het opslaan van uw anoniem geregistreerde bezoekersgegevens met werking voor de toekomst herroepen. Om deze uitsluiting van gegevensopslag te garanderen, wordt er in uw browser een cookie geplaatst. Dit cookie heeft de naam 'optout' en wordt door 'exactag.com' geplaatst. Het mag niet worden verwijderd, zolang er bezwaar wordt gemaakt tegen de opslag van gegevens. Gelieve hier te klikken als u de opslag van uw anoniem geregistreerde bezoekersgegevens voor de toekomst wilt herroepen.

Optimizely
In de s.Oliver shop worden via technologieën van Optimizely, Inc. (55 New Montgomery St. #888, San Francisco, CA 94105, USA) met het product 'Optimizely' sessie- en interactiedata van de sitebezoeker verzameld en opgeslagen om te ervaren hoe de gebruikers zich op de afzonderlijke webpagina's gedragen, waar ze vandaag komen en wat ze daar doen. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van de webpagina's te verbeteren en het bezoek op deze manier te optimaliseren. Hou er rekening mee dat hiertoe cookies kunnen worden gebruikt. De sessie- en interactiedata worden op geen enkel moment verwerkt in een persoonlijk identificeerbare vorm, maar gepseudonimiseerd. U kunt bovendien het Optimizely-tracking te allen tijde deactiveren (en zodoende de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens - incl. uw IP-adres - door Optimizely, alsmede de verwerking van deze gegevens door Optimizely voorkomen) door het volgen van de instructies op https://www.optimizely.com/opt_out/ .

Criteo
Onze website maakt gebruik van cookies/reclame-ID's voor commerciële doeleinden. Daardoor kunnen we onze reclame via websites van partners, apps en e-mails laten zien aan bezoekers die interesse hebben voor onze producten. Re-targeting-technologieën maken gebruik van cookies of marketing-ID's en tonen reclame die gebaseerd is op uw voorafgaande surfgedrag.
Om deze op uw interesses gebaseerde reclame af te wijzen, kunnen de volgende websites worden bezocht:
http://go.pardot.com/e/126241/choices-/3yy9ml/114141425
http://go.pardot.com/e/126241/2017-04-12/3yy9mn/114141425
Wij kunnen informatie, evenals technische identifiers van uw aanmeldgegevens op onze website met betrouwbare reclamepartners uitwisselen. Daardoor kunnen uw apparaten en/of omgevingen worden verbonden en kan er u een soepele gebruikerservaring met de door u gebruikte apparaten en omgevingen worden geboden. Voor nadere details betreffende deze connectiviteit verwijzen wij u naar de privacyrichtlijn die u op de hierboven vermelde platforms vindt of in de volgende toelichting: http://go.pardot.com/e/126241/de-privacy/3yy9mq/114141425

Google AdWords conversion tracking
Wij maken gebruik van het online advertentieprogramma 'Google AdWords', alsook - in het kader van Google AdWords - van conversion tracking. Google conversion tracking is een analytische service van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Als u op een door Google getoonde advertentie klikt, wordt er een cookie voor conversion tracking op uw computer geplaatst. De levensduur van deze cookies verloopt na 30 dagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn zodoende niet bedoeld voor persoonlijke identificatie.
Indien u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de levensduur van de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. Daardoor zijn cookies via de websites van AdWords-klanten niet traceerbaar.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, heeft tot doel om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten, die hebben gekozen voor conversion tracking. Hierbij vernemen de klanten hoeveel gebruikers er op hun advertentie hebben geklikt en naar een webpagina met een conversion tracking tag zijn doorgestuurd. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.
Als u niet aan de tracking procedure wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan herroepen door de installatie van cookies te voorkomen via de betreffende instelling van uw browsersoftware (deactiveringsmogelijkheid). U wordt dan niet in de statistieken van conversion tracking opgenomen. Meer informatie evenals de privacyverklaring van Google vindt u op:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

Google remarketing
Als u in de s.Oliver online shop of in de fashion app bepaalde webpagina's bezoekt, hebben wij daar een door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA toegekende programmacode geïntegreerd. Hierdoor wordt er een kengetal, dat voorheen door Google in een cookie in uw browser is opgeslagen, naar Google verzonden. Op deze manier registreert Google dat u bepaalde webpagina's van ons hebt bezocht (bijv. het begin van een bestelproces). Als u op een later tijdstip bij Google zoekbegrippen invoert of op andere webpagina's advertenties uit het Google-netwerk ziet, hebben wij de mogelijkheid om u daar doelgericht onze advertenties te presenteren (zogenaamde 'remarketing'). Als u een Google-account hebt, koppelt Google deze gegevens indien nodig met uw Google-account.
Informatie over gegevensbescherming bij Google en over de werkwijze van remarketing vindt u in het Google Privacybeleid en in de handleiding omtrent Google remarketing.
U kunt de remarketing herroepen, door uw browser zo te configureren dat deze geen cookies accepteert. U kunt dan eventueel niet van alle mogelijkheden van onze website gebruikmaken.
Bovendien kunt u in de Google advertentie-instellingen via de volgende link https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=de op interesse gebaseerde advertenties deactiveren.

Microsoft Bing conversion tracking
Deze website maakt gebruik van conversion tracking van Bing Ads (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Als u op een advertentie van Bing hebt geklikt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Zowel Bing alsook de eigenaar van de website kunnen daardoor zien dat iemand via de advertenties van Bing naar hun website is doorgestuurd en een van tevoren vastgestelde doelpagina (conversion site) heeft bezocht. Indien u niet aan de beschreven tracking procedure wilt deelnemen, kan de hiervoor vereiste plaatsing van een cookie in de instelling van uw browser worden afgewezen. De deactivering kan ook via de volgende link geschieden: http://choice.microsoft.com/de/opt-out
Meer informatie betreffende gegevensbescherming en gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Facebook Website Custom Audiences ('Facebook-pixel')
Onze website maakt gebruik van de Facebook-pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). Hiermee kunnen we de acties van gebruikers volgen, nadat deze een advertentie op Facebook hebben gezien of aangeklikt. Zo kunnen we de effectiviteit van de advertenties op Facebook registreren voor statistische doeleinden of marktonderzoek. De zodanig verzamelde informatie kan door ons niet aan individuele gebruikers worden gekoppeld. De verzamelde informatie wordt echter ook door Facebook opgeslagen en verwerkt, waarover we u overeenkomstig onze stand van kennis informeren. Facebook kan deze gegevens aan uw Facebook-account koppelen en deze ook overeenkomstig het gegevensbeleid van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/
voor eigen commerciële doeleinden gebruiken. Klik hier indien u de omschreven verwerking van uw gegevens wilt herroepen:
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_
We willen u erop attenderen dat u Facebook en diens partners op het volgende adres: https://www.facebook.com/about/privacy/ toestemming kunt verlenen tot het tonen van advertenties op en buiten Facebook. Bovendien kan daartoe een cookie op uw computer worden opgeslagen.
Toestemming mag enkel worden verleend door gebruikers die ouder dan 13 jaar zijn. Indien u jonger bent, verzoeken wij u om advies in te winnen bij uw ouders of voogd.

Gebruik van Facebook social plug-ins

Onze website maakt gebruikt van social plug-ins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). De plug-ins zijn gekenmerkt met een Facebook-logo of met de toevoeging 'Facebook social plugin'.

Als u een webpagina van onze site bezoekt, die een dergelijke plug-in bevat, komt er een directe verbinding tussen uw browser en de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en door deze in de webpagina geïntegreerd.

Door het integreren van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze site hebt bezocht. Als u bij Facebook bent ingelogd kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen, zelfs als u niet op de 'vind ik leuk'-knop hebt geklikt. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de 'vind ik leuk'-knop te klikken of een commentaar te geven, wordt de betreffende informatie van uw browser direct aan Facebook overgedragen en aldaar opgeslagen.

Ook als u geen Facebook-account hebt, kan Facebook informatie, zoals bijv. het IP-adres, over u verzamelen. Reikwijdte en doelstellingen van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw hiermee samenhangende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het Gegevensbeleid van Facebook .

Indien u het niet op prijs stelt dat Facebook via onze website informatie over u verzamelt, dient u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uit te loggen.

Bovendien kunt u via add-ons betreffende blockers voor uw browser installeren.

Gebruik van de software van Olapic, Inc.

De website maakt gebruik van de software van Olapic, Inc. ('Olapic'). De gebruikers van Olapic kunnen eigen afbeeldingen via Instagram of via de website uploaden in het op de website vermelde formaat en deze optioneel van een tekst voorzien (hierna gezamenlijk 'bijdrage' genoemd). De bijdragen worden in de online shop van s.Oliver getoond. De toestemming van de gebruikers tot het gebruik van de afbeeldingen in de online shop kan te allen tijde worden ingetrokken. Richt uw bezwaar aan onlineshop@soliver.com.

Gebruik van Facebook-Connect

Wij bieden u de mogelijkheid om u met Facebook-Connect aan te melden voor onze 'Olapic'-dienst. Een extra registratie is derhalve niet mogelijk. Om in te loggen wordt het inlogscherm van Facebook geopend, waar u zich kunt aanmelden met uw gebruikersgegevens van Facebook. Zo wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan onze dienst. Door deze koppeling ontvangen wij van Facebook Inc. automatisch de volgende informatie: e-mailadres, gebruikersnaam op Facebook, voor- en achternaam en profielfoto. Wij gebruiken van deze gegevens uitsluitend uw gebruikersnaam en de profielfoto. Deze gegevens zijn vereist voor het sluiten van de overeenkomst, teneinde u te kunnen identificeren. Bovendien worden uw gebruikersnaam en profielfoto getoond bij de foto die u via Olapic wilt uploaden. Raadpleeg het gegevensbeleid en de gebruikersvoorwaarden van Facebook Inc. voor meer informatie over Facebook-Connect en de privacyinstellingen.

Externe websites

Onze privacyverklaring heeft enkel betrekking op de webpagina's van de s.Oliver online shop. s.Oliver heeft er geen invloed op of exploitanten van gekoppelde webpagina's de bepalingen inzake gegevensbescherming in acht nemen.

Stand 12.05.2017

Een moment geduld alstublieft...

Fout