Colofon

Exploitant:

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf
Duitsland

Telefoon: 0900 655 655 6*

E-Mail: onlineshop@nl.soliver.com

Beherende vennoot:
s.Oliver Sales Verwaltung SARL, 1, Grand-Rue, L-8372 Hobscheid, RCS Luxembourg, B 259790

Directeur: Kai Bauknecht, Carsten Schmitz, Thomas Rothe, Thomas Lurz

AG Würzburg HRA 7662
Btw-nummer: DE 812 318 148
IHK Würzburg-Schweinfurt

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1 van de ODR-verordening:
De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) ter beschikking. Dit platform vindt u hier.
De s.s.Oliver Sales GmbH & Co. KG is niet bereid of verplicht tot deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillencommissie.

* regulier vast tarief van uw telefoonaanbieder, mobiele tarief kann variëren