Ons Planet-programma

Milieu- en klimaatbescherming

Onze verantwoordelijkheid voor natuur en milieu

De opwarming van de aarde, het verlies aan biodiversiteit en waterschaarste laten zien hoe belangrijk het is dat we meer verantwoording nemen voor natuur en milieu. Ook de textielindustrie draagt bij aan veel van deze negatieve gevolgen voor het milieu en moet daarom veranderen.
Wij willen deze verandering actief vormgeven en gaan de uitdaging aan! Door maatregelen voor klimaatbescherming, chemicaliënbeheer en dierenwelzijn verminderen wij negatieve milieugevolgen en ontzien wij hulpbronnen.

Klimaatbescherming

De textielindustrie is verantwoordelijk voor bijna 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot, meer dan de internationale lucht- en scheepvaart samen (bron: EU). Om bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot, berekenen wij momenteel onze CO2-voetafdruk, zodat we samen met de organisatie Science Based Target Initiative (SBTi) wetenschappelijk gefundeerde plannen kunnen vastleggen voor de vermindering van broeikasgassen.

Water- en chemicaliënbeheer

De textielindustrie is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de wereldwijde waterverontreiniging (bron: EU). Om daaraan iets te veranderen, exploiteren wij samen met de organisatie ZDHC een digitaal systeem voor chemicaliënbeheer. Zo kunnen wij bepalen welke chemicaliën in de productie worden gebruikt. Door afvalwatertesten controleren we of er aan deze norm wordt voldaan. Bovendien gebruiken we innovatieve processen om onze milieu-effecten te beperken.

Wat wij nu willen doen

Wij moeten en willen onszelf concrete doelen stellen om onze uitstoot te verminderen. Daaraan werken wij intensief, want de klok tikt. Bovendien houden wij ons steeds meer bezig met milieuvriendelijke afwerkingsmethoden.

Sociale verantwoording

Materialen

Highlight-producten

Duurzaamheid

Vragen of opmerkingen?

Vind je andere onderwerpen en maatregelen veel belangrijker en heb je vragen of suggesties over onze duurzaamheidsconcepten? We gaan hierover graag met je in gesprek!
Wij weten dat we nog een lange weg te gaan hebben en dat er veel moet gebeuren. Daarom willen we graag je eerlijke mening horen. Neem contact met ons op via team.sustainability@de.soliver.com.